ઈદ મુબારક

અલ્લાહના ફઝલો કરમથી આજે ઈદ ની ઉજવણી એકદમ શાંત માહોલમાં થઇ રહી છે. વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે ઈદ ની નમાજ વિવિધ મસ્જિદોમાં થઇ અને ત્યાર બાદ લોકો એકબીજાને ઈદ ની મુબારકબાદી આપતા નજરે પડ્યા છે. એકદમ શાંતિથી ઈદ ની ઉજવણી થઇ રહી છે. પોલીસ ડીપાર્ટમેન્ટ તરફથી કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ના બને તે માટે ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે. અલ્લાહ તમામને ઈદ ની તમામ ખુશિયા નશીબ કરે. તદુપરાંત મક્કાએ મોઅજજામાંથી માહિતી પ્રાપ્ત થઇ રહી છે કે, હાજીઓ હજના અરકાનો સમયસર અને સારી રીતે મુકમ્મલ કરી રહ્યા છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આપણા જ ગામ ટંકારીયાના આશરે ૩૦ હાજીઓ હજ માં સામેલ છે. તમામે તમામ તંદુરસ્તી સાથે હજ ના અરકાનો કરી રહ્યા છે. અલ્લાહ તમામની હજ કબુલ ફરમાવે.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*