હજ ટ્રેનિંગ કેમ્પ ની તારીખ બદલાઈ

વર્ષ ૨૦૨૨ ની હજની પવિત્ર યાત્રાએ જઈ રહેલા ભાગ્યશાળી હજ યાત્રીઓ માટે આગામી ૧૨ જૂન ૨૦૨૨ ને રવિવાર ના રોજ ટંકારીઆ મુકામે મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઇયયા માં જે કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો હતો તે કેમ્પની તારીખ ૧૩/૬/૨૨ ને સોમવારના દિવસે રાખવામાં આવેલ છે. કારણ કે તારીખ ૧૨ જૂન ૨૦૨૨ ના રોજ હાજીઓના રસીકરણ નો પ્રોગ્રામ સિવિલ હોસ્પિટલ ભરૂચ ખાતે રાખવામાં આવ્યો હોય હજ કેમ્પની તારીખમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડી છે. તો કેમ્પમાં આવનાર તમામ હાજીઓએ નોંધ લેવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*