ઓ….. ટંકારીઆ સલામ છે તારી એકતાને

અસ્સમુઅલયકુમ
ઘણા વર્ષો પછી આજે ઈદગાહમાં ઈદ ઉલ ફિત્રની નમાજ અદા કરવાનું આપણાં સૌને નશીબ થયું. અલ્હમદુલિલ્લાહ…
ઇદગાહમાં નમાજ અદા કરવાનું સરળ બને એ માટે એની સાફ સફાઈ થવી ખુબ જ જરૂરી હતી.પાર્કિગની વ્યવસ્થા કરવાનું કામ પણ સહેલું ન હતું.પરંતુ આપણાં ગામના નવયુવાનોએ ખડે પગે રહી ઇદગાહની સાફ સફાઈ કરી.પાર્કિગની જગ્યાને પણ ગાડીઓ મૂકવા લાયક બનાવી.ખરેખર માનવામાં ન આવે એવી વ્યવસ્થા ગામના ખંતીલા નવયુવાનોએ કરી આપી.ઉપરાંત બિલાલભાઈ મેલા અને ઝાકિરભાઈ ઉમટા એ નમાજીઓને તડકો ન લાગે એ માટે મંડપની વ્યવસ્થા કરી આપી.આ તમામ વ્યવસ્થા આટલા ઓછા સમયમાં કરવી શક્ય ન હતું.પરંતુ સલામ છે આપણાં ગામના નવયુવાનોને જેઓએ ખભાથી ખભા મિલાવી અશક્ય કામને શક્ય બનાવી આપ્યું.તમામ કોમ માટે એકતાનું સુંદર ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.
અલ્લાહ રબ્બૂલ ઈજ્જતથી દુઆ છે અલ્લાહ તમામની નિઃસ્વાર્થ સેવાને કબૂલ કરે અને બંને જહાંમાં બેહતરથી બેહતરીન બદલો આપે એવી દિલી દુઆ છે.આ ઉપરાંત તેઓના આ નેક કામ માટે સમગ્ર ટંકારીયા ગામ ખરા દિલથી આભાર માને છે.
આપણું ગામ સદા અન્યો માટે સારા ઉદાહરણ પૂરા પાડવા માટે જાણીતું છે.આપણી આજની યુવા પેઢી આપણાં ગામનો આ ઉત્તમ વારસો જાળવી રાખશે એવો વિશ્વાસ મજબૂત થયો છે.
ફરીથી તમામ નવયુવાનોનો ટંકારીયા ગામ ખરા દિલથી આભાર માને છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*