દુઃખદ સમાચાર

આજે ટંકારીઆ થી પાલેજ જતા રસ્તામાં સાલ્યા હોસ્પિટલ પાસે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાતા મૌલાના હુશેન આછોદીનો છોકરો નામે હાફેઝ હમઝા નો ઇન્તેકાલ થઇ ગયો છે. ઇન્ના લીલ્લાહે વઇન્ના ઈલય્હે રાજેઉન. તેની સાથે ભીમા હનીફ ના છોકરાને પણ ગંભીર ઈજાઓ થતા તેને વડોદરા હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા છે. હાફેઝ હમઝાને આજે હાફેઝ ની સનદ આજના ઈશા બાદના જલસામાં મળવાની હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*