વાતાવરણમાં પલટો?

ગ્રીષ્મ ઋતુ ની શરૂઆત થઇ ગઈ છે. ગરમી નું પ્રમાણ ધીરે ધીરે વધવા માંડ્યું છે તે અરસામાં આજે સવારથીજ વાતાવરણમાં ઓચિંતો પલટો દેખાઈ રહ્યો છે. સવારથીજ સૂરજદાદા ગાયબ થઇ જઈ વાદળિયાં વાતાવરણ નું સર્જન થયું છે. એમ લાગી રહ્યું છે કે જાણે ચોમાસાની સવાર પડી છે. વાહ રે કુદરત…….. તારો ખેલ નિરાલો છે.

Summer has begun. At a time when the temperature is slowly rising, there is a sudden change in the atmosphere this morning. With the disappearance of Surajdada in the morning, a cloudy atmosphere has been created. It looks like a monsoon morning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*