મોસમનો ધમાકેદાર વરસાદ થતા ખેડૂતો ગેલમાં

આકરી ગરમી બાદ આજે સવારે ટંકારિયામાં ચોમાસાનો ધમાકેદાર વરસાદ પડ્યો હતો. ખેડૂતમિત્રોએ વાવણી ની પ્રક્રિયા બે સપ્તાહ પૂર્વેજ આરંભી દીધી હતી અને આજે ધમાકેદાર વરસાદ પડતા ખેડૂતો ગેલમાં આવી ગયા છે. તથા ગરમીમાં આંશિક ઘટાડો થતા લોકો ખુશખુશાલ થઇ ગયા હતા.

1 Comment on “મોસમનો ધમાકેદાર વરસાદ થતા ખેડૂતો ગેલમાં

  1. Salam from Ismail Saheb Khunawala, London.
    Beautiful and natural habitat surrounded pictures of early rainy season which remind us of childhood memories. Thanks for taking wonderful and beautiful scenery pictures of Tankaria.
    Heartfelt congratulations!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*