ટંકારીઆ નું ગૌરવ [Proud of Tankaria]

ટંકારીઆ ગામ ના વતની અને ઝિમ્બાબ્વે સ્થાયી થયેલા સૈદુલ્લાહ ઘોડીવાળા ના સુપુત્ર ડો. તૌસીફે ન્યુરોસર્જન ની ડિગ્રી સંપૂર્ણ કરી લીધી છે. આ સાથે ડો. તૌસીફ ઝિમ્બાબ્વે દેશના ત્રીજા ન્યુરોસર્જન બનવાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. સમગ્ર ટંકારીઆ તેમની આ સિદ્ધિને લઈને ગૌરવ અનુભવે છે. ટંકારીઆ ગામ વતી અમો ડો. તૌસીફ અને તેમના પિતા સૈદુલ્લાહ ઘોડીવાળા તથા તેમના કુટુંબીજનોને મુબારકબાદ પેશ કરીએ છીએ. ડો. તૌસીફ તમો કૌમ અને ગરીબોની ખાસ સેવા કરશો એવી અભ્યર્થના.

Pride of Tankaria :::: Saidullah Ghodiwala, a native of Tankaria village and settled in Zimbabwe his son Dr. Tausif has completed a degree in neurosurgeon. With this Dr. Tausif has achieved the feat of becoming the third neurosurgeon in the Zimbabwe country. The whole Tankaria is proud of his achievement. We congratulate Dr. Tausif on behalf of Tankaria village and Tankarvies from abroad, Congratulations to Tousif and his father Saidullah Ghodiwala and his entire family. Dr. Tousif, We request you to do special service to the community and the poor persons.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*