મુસ્તુફાબાદ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ને આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે

સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા મુસ્તુફાબાદ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ને ટુર્નામેન્ટ રમાડવા માટે આખરી ઓપ આપી રહ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*