સન્માન કરાયું

આપણા ટંકારીઆ ગામના ડોક્ટર સોયેબ દાઉદમાસ્ટર દેગ નું કોરોના ની મહામારીમાં નિર્ભયતાથી કરેલી સેવાને બિરદાવવા માટે બારીવાલા સ્પોર્ટ્સ ક્લબ દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવ્યું હતું. ડોક્ટર સોયેબ દ્વારા કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓની સારવાર માટે પોતાના પાલેજ ખાતેના ક્લિનિકમાં વ્યવસ્થા ઉપરાંત વલણ હોસ્પિટલમા પણ સેવા આપી રહ્યા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*