હોસ્પિટલમાં દાખલ મુસ્તાક લાગીયાનો એક સંદેશ

અસ્સલામો અલયકુમ…. હું મુસ્તાક લાગીયા હાલમાં ઇખર ખાતે કોવિદ સેન્ટરમાં દાખલ છું મારી તબિયત અલ્લાહના ફઝલો કરમથી બહુ સારી છે. પરંતુ મારી એક નમ્ર ગુજારીશ છે કે અગર તમોને શરદી, ખાંસી કે તાવના લક્ષણો જણાય તો મહેરબાની કરી માસ્ક પહેરજો, સોસીયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી રાખજો અને તમે નિયમિત નમાજ પઢતા હોય અને આ લક્ષણો જણાય તો તમારી દરેક નમાજ ઘરે જ અદા કરશો કે જેનાથી બીજા કોઈ ભાઈ સંક્રમિત ના થાય. તમામ ભાઈઓ ને વિનંતી કે મારી તંદુરસ્તી માટે અલ્લાહની બારગાહમાં ખાસ દુઆ ફરમાવશો.

A message from Mushtaq Lagiya who is admitted to the Ikhar Covid hospital Assalamo Alaikum …. I am Mushtaq Lagiya currently admitted to Kovid Center at Ikhar. But my humble request is that if you notice any symptoms of cold, cough or fever, please wear a mask, maintain social distance and if you are praying namaj regularly and if you notice these symptoms, then offer every one of your prayers at home from which any other brother will not infected. I request all the brothers to offer special prayers in the court of Allah for my health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*