ગતિશીલ ટંકારીઆ

આજરોજ સુથાર સ્ટ્રીટ ના ઉપરના ભાગે એટલેકે લાલન રુસ્તમભાઇ વાળા ફળિયામાં બ્લોક પેવિંગ નું કામ શરુ થઇ ગયું છે. તમામ ફળિયાના મેમ્બરોએ હાલના કાર્યકારી સરપંચ શ્રીમતી મુમતાઝબેન ઉસ્માન લાલન તથા પંચાયતના સભ્યોનો આભાર માન્યો હતો. આ પ્રસંગે અબ્દુલ્લાહ કામથી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*