સરાહનીય પ્રવૃત્તિ

શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ ટંકારીઆ બ્રાન્ચ દ્વારા ટંકારીઆ કોરોના વાઇરસની મહામારી માં શારીરિક રીતે ઓછું ઓક્સિજન લેવલ ધરાવતા કોઈ પણ વ્યક્તિને ઓક્સિજન સિલિન્ડર ની જરૂરત હશે તો તેમને કીટ સાથે ઓક્સિજન સિલિન્ડર આપવામાં આવશે. આ ફક્ત ટંકારીઆ ગામ પૂરતું મર્યાદિત છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*