ગતિશીલ વિકાસ

ઘણા સમયથી પડતર રહેલ પારખેત રોડ સલીમ રેથડા ના ઘરેથી પીર યુસુફ દરગાહને જોડતો માર્ગ કે જે અત્યાર સુધી મેટલ નો હતો અને દરગાહ તરફ આવતા જતા લોકોને કષ્ટદાયક હતો અને વળી ચોમાસા માંતો આ રસ્તે જવું અત્યંત વિકટ હતું તે રસ્તાનું આર.સી.સી. નું કામ ગતરોજ સંપૂર્ણ થઇ ગયું છે એટલે તે તરફ વસવાટ કરતા લોકોએ હાલના સરપંચ તરીકે આરુદ્ધ શ્રીમતી મુમતાઝબેન ઉસ્માન લાલન નો તથા તે તરફના વોર્ડ સભ્ય શ્રીમતી રિઝવાના મુબારક ધોરીવાળાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*