S. S. C. result declared.

ગુજરાત સેકન્ડરી બોર્ડ દ્વારા માર્ચ ૨૦૨૦ માં લેવાયેલી એસ.એસ.સી. ની પરીક્ષાનું પરિણામ આજે જાહેર થયું હતું. આપણા ગામની ઘી ટંકારીઆ હાઈસ્કૂલ ટંકારીઆ નું પરિણામ ૫૮.૬૯% જાહેર થયું છે. ટોપ ૧૫ વિદ્યાર્થીઓના નામો નીચે મુજબ છે.

૧. રખડા અતહર મસ્તાન ૯૮.૫૯ પરસેન્ટાઇલ ૮૪.૮૩%
૨. પટેલ ફૈઝાન ઈરફાન ૯૬.૩૧ પરસેન્ટાઇલ ૭૯.૩૩%
૩. પટેલ માહીનુર ઈરફાન ૯૬.૩૧ પરસેન્ટાઇલ ૭૯.૩૩%
૪. ખાંધિયા મુબસ્સીરા હનીફ ૯૬.૨૨ પરસેન્ટાઇલ ૭૯.૧૬%
૫. પટેલ ઓમ રાજેન્દ્રકુમાર ૯૫.૫૬ પરસેન્ટાઇલ ૭૮%
૬. મીરુ ફિઝા અનવર ૯૫.૧૬ પરસેન્ટાઇલ ૭૭.૩૩%
૭. પટેલ સાયમાં સઇદ ૯૪.૧૮ પરસેન્ટાઇલ ૭૫.૮૩%
૮. જંગારીયા આમિરા શબ્બીર ૯૩.૯૫ પરસેન્ટાઇલ ૭૫.૫૦%
૯. રખડા અશરફ ફારૂક ૯૩.૪૭ પરસેન્ટાઇલ ૭૪.૮૩%
૧૦. પટેલ ફઝિલા ઇલ્યાસ ૯૨.૯૮ પરસેન્ટાઇલ ૭૪.૧૬%
૧૧. રોહિત પ્રિયંકા કનુભાઈ ૯૨.૮૫ પરસેન્ટાઇલ ૭૪%
૧૨. પટેલ સાયમાં સઇદ ૯૨.૩૨ પરસેન્ટાઇલ ૭૩.૩૩%
૧૩. પટેલ સાયમાં અન્સાર ૯૧.૯૧ પરસેન્ટાઇલ ૭૨.૮૩%
૧૪. ચૌહાણ ઈશા મહેશભાઈ ૯૧.૨૨ પરસેન્ટાઇલ ૭૨%
૧૫. પટેલ સમીના અસ્લમ ૯૦.૧૫ પરસેન્ટાઇલ ૭૦.૮૩%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*