ટંકારિયામાં સંપૂર્ણ લોકડાઉન

કોરોના વાઇરસની મહામારી વચ્ચે ભારત સરકાર દ્વારા સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન કરવાનો જાહેર હુકમ કરવામાં આવ્યો હોય ટંકારીઆ ગામના જાગૃત લોકો દ્વારા સંપૂર્ણ લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે. તથા ગામના ઇન્ચાર્જ સરપંચ દ્વારા સમગ્ર ગામના લોકોને ઘરમાં જ રહેવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી. તથા ગામબહારથી આવતા ફેરિયા તથા ભિક્ષુકો ને જનહિતમાં ગામમાં ફરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ જાહેર કરી દીધો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*