સરાહનીય કાર્ય

આપણા ગામની પાડોશ માં આવેલ અડોલ ગામની મસ્જિદ કે જે ઓછી સંખ્યા ધરાવતું મુસ્લિમ વસ્તીવારું ગામ છે. તે ગામમાં મસ્જિદમાં નમાજ પઢવા માટે ગાલીચાની તાતી જરૂર હતી જે વાત આપણા ગામના વિદેશ થી પધારેલા ભીખાભાઇ ધોરીવાલા ને જાણ થતા તેમને આશરે ૪૫૦૦૦ રૂપિયાના ખર્ચે નમાજીઓ માટે ગાલીચાની વ્યવસ્થા લીલ્લાહ કરી છે. અલ્લાહ પાક તેમને તેનો બદલો બંને જહાં માં આપે એવી દુઆ.

1 Comment on “સરાહનીય કાર્ય

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*