જીલ્લા પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓનું સમારકામ શરુ


ભરૂચ જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના જાહેર રસ્તાઓ જેવાકે ટંકારીઆ થી સીતપોણ ગામ તરફ જતો રસ્તો વિગેરે રસ્તાઓના ચોમાસા દરમ્યાન પડીગયેલા ખાડાઓનું રીપેરીંગ કામ ચાલુ કરી આપવામાં આવતા રોજિંદા ભરૂચ તરફ અવરજવર કરતા વાહનચાલકોમાં હર્ષની લાગણી પ્રસરી જવા પામી છે.
હવે ચોમાસા બાદ એકદમ બાવા આદમ વખત જેવો થઇ ગયેલો હિંગલ્લા થી પાલેજ સુધીનો વાયા પારખેત વારો રસ્તો પી.ડબ્લ્યુ. ડી. ડીપાર્ટમેન્ટ ક્યારે રીપેર કરાવશે? એવું લોકમુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે. સદર રસ્તા પર આવતા ગામોના લોકો પણ આ રસ્તાના સમારકામ તરફ તંત્ર સામે મીટ માંડીને બેઠા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*