સવાર સવાર માં પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ

ટંકારીઆ માં આજે સવારે ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ ખાબકયો હતો. લગભગ અડધો કલાક વરસેલા વરસાદે ૨ થી ૩ દિવસ ના ઉઘાડ ની અસરને ફરીથી ભીની કરી દીધી હોય ખેતરોમાં નિંદામણની પ્રક્રિયા પર અસર પડવા પામશે. અડધો કલાક પડેલા આ વરસાદે રસ્તાઓ પર પાણી પાણી કરી દીધું છે. ખેતરોમાં નિંદામણ કરવાની આશાએ મીટ માંડી બેઠેલા ખેડૂતો ના કપાળ પર ફરીથી ચિંતાની લકીરો ખેંચાઈ જવા પામી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*