નિયમ ને અનુસરો અને દંડથી બચો

આજથી સમગ્ર ગુજરાતમાં નવા ટ્રાફિક નિયમો લાગુ થઇ ગયા છે. જેમાં ખાસ કરીને દ્વિચક્રી વાહન ચાલકો માટે ડ્રાઇવિંગ દરમિયાન ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, હેલ્મેટ, આર.સી. બુક, ગાડીનો વીમો, પી.યુ.સી. જેવા દસ્તાવેજો ફરજીયાત પોતાની સાથે રાખીને જ ડ્રાઇવિંગ કરવું નહીતો નવા આકરા ટ્રાફિક નિયમોસાર ભારે ભરખમ દંડ ભરવો પડશે. લાયસન્સ અને આર.સી. બુક ની ઈ. કોપી મોબાઈલ માં હશે તો ચાલશે. તે માટે એમ-પરિવહન એપ્પ ડાઉન્લોઅડ કરી તેમાં લાયસન્સ અને આર.સી. બુક ડાઉનલોડ કરી ને બતાવશો તો વેલીડ ગણાશે. એજ પ્રમાણે કાર તેમજ અન્ય વાહનોમાં ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો ઉપરાંત હેલ્મેટ ની જગ્યાએ સીટ બેલ્ટ નાંખવો ફરજીયાત રહેશે. નવા નિયમો આજથી લાગુ પડ્યા હોય ઠેર ઠેર વાહનોની ચેકીંગ શરુ થઇ ગઈ છે. તો નિયમ ને અનુસરો અને દંડથી બચો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*