કેજીએન ઇલેવન ફાઇનલ માં

ટંકારીઆ ગામે લોન આચ્છાદિત ટર્ફ વિકેટ ધરાવતા બારીવાલા સ્પોર્ટ્સ સંકુલમાં આજે મનુબર અને કેજીએન ઇલેવન ટંકારીઆ વચ્ચે સેમિફાઇનલ મુકાબલો યોજાયો હતો જેમાં કેજીએન ઇલેવન ટંકારીઆ એ મનુબર ઈલેવનને આસાનીથી હરાવી ફાઇનલમાં પ્રવેશ મેળવી લીધો છે.
ફાઇનલ મેચ રવિવારના રોજ રમાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*