ભારે ગરમી વચ્ચે આજે પ્રથમ રોઝો ઈફ્તાર થઇ ગયો

ભીષણ ગરમી વચ્ચે આજે પ્રથમ રોઝો ઈફ્તાર થઇ ગયો, અલહમદો લીલ્લાહ. આશરે ૪૩ ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન સાથે રમઝાનુલ મુબારક નો પ્રથમ રોઝો ઈફ્તાર થઇ ગયો છે. રોઝદારોના ચહેરા પર એક અજીબ રોનક જોવા મળી હતી. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*