ટંકારીઆ માં ખત્મે બુખારી શરીફ નો પ્રોગ્રામ યોજાયો

ભરૂચ તાલુકાના ટંકારીઆ ગામે દારુલ ઉલુમ મુસ્તુફાઇય્યાહ દ્વારા ગત રોજ ઈશાની નમાજ બાદ ખત્મે બુખારી શરીફ નો પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવ્યો હતો.
કુરાને પાક ની તિલાવત થી પ્રોગ્રામ ની શરૂઆત થઇ હતી. અને ત્યાર બાદ બુખારી શરીફ ની હદીસો ની પઢાઈ બાદ મુફ્તી નૂર સઇદ સાહેબે બુખારી શરીફ ના લેખક ઇમામ બુખારી (રહ) ના જીવન ચરિત્ર ની ઝાંખી આપી હતી. એમને કઈ રીતે અને કેટલી મહેનત થી હદીસ શરીફો નો સંગ્રહ કર્યો હતો તે વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા તેમના બયાન માં કરી હતી. અને ત્યાર બાદ દુઆઓ ગુજરી સલાતો સલામ બાદ પ્રોગ્રામ ની પુર્ણાહુતી થઇ હતી. આ પ્રોગ્રામ માં વિશાળ સંખ્યામાં અકીદતમંદો એ હાજરી આપી ફૈઝયાબ થયા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*