પ્રાથમિક કુમારશાળા ટંકારીઆ નું ગૌરવ

ભારત માનવ સંશાધન વિકાસ મંત્રાલય અંતર્ગત ગુજરાત રાજ્યની સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં NMMS અંતર્ગત લેવાયેલી રાજ્યકક્ષાની પરીક્ષામાં પાસ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ પૈકી ગુજરાત રાજ્ય મેરીટમાં પ્રાથમિક કુમારશાળા ટંકારીયા માંથી અતહર અહમદ રખડા અને અશરફ ફારૂક રખડા ઉત્તીર્ણ થઇ ગામ તથા શાળાનું ગૌરવ વધારેલ છે. શાળાના આચાર્ય તથા શાળા પરિવાર તરફથી અભિનંદન તેમજ પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવેલ છે. તથા તેમની ભવિષ્યની ઉજ્જવળ કારકિર્દી માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. સમગ્ર ગુજરાત માંથી ફક્ત ૧૩૨ વિદ્યાર્થીઓ જ ઉત્તીર્ણ થયા છે જેમાં આપણા ગામના આ બે વિદ્યાર્થીઓ એ ગામનું નામ રોશન કરેલ છે. આ ઉત્તીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક રૂપિયા ૧૨૦૦૦ શિષ્યવૃત્તિ આગામી ૫ વર્ષ સુધી સરકાર તરફથી તેમના વધુ અભ્યાસ માટે મળશે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*