ALLAH name appeared in fruit.

ટંકારીઆ માં દિલાવર ઉમરજી હલાલત ના ઘેર જમરૂખનાં ફળમાં અલ્લાહ લખેલું નીકળતા અચરજ ફેલાઈ જવા પામ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*