દિવાળી માવઠું થતા વાતાવરણ માં ઠંડક નો અહેસાસ

જાણે ઉનાળાની ગરમી જેવી ગરમીથી સેકાતા ટંકારીઆ ના ગ્રામજનો માટે આજે સવારમાં દિવાળીનું માવઠું થતા વાતાવરણમા ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે. ખેડૂતો નું કહેવું છે કે આ માવઠું ખેતી માટે ઘણું ઉપયોગી કહેવાય. અલ્લાહ તેની રહેમત આપણા સૌ પર વરસાવતા રહે. આમીન….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*