Pride of Tankaria… Munaf Abhli

આપણા ગામ ટંકારીઆનુ ગૌરવ એવા રફીક અભલી(ઉર્ફે: મુનાફ અભલી) ના નેતૃત્વ હેઠળ પ્રાથમિક મિશ્ર શાળા,સુડી નો ગૃપ કક્ષા,તાલુકા કક્ષા તથા જીલ્લા કક્ષા એ પ્રથમ ક્રમ મેળવી રાજ્ય કક્ષાએ પહોંચ્યા છે,ઇન્શાઅલ્લાહ રાજ્ય કક્ષાએ પણ પ્રથમ ક્રમ મેળવે .
પ્રોજેક્ટ: વિભાગ-૪ પરિવહન અને પ્રત્યાયન
>>”વાયરલેશ પાવર મોટર ચાર્જીંગ ટેક્નોલોજી( Wireless Motor Power Charging Technology)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*