ખતરનાક ગરમી માં વરસાદ વરસતા ખુશી નું મોજું

એક તરફ ખતરનાક ગરમી અને બફારો સાથે સાથે પવન નું નામો નિશાન નહિ, રોજાદાર ના મોઢા પર રોઝા નો એહસાસ તથા ગરમીમારક વીજ ઉપકરણો પણ કામ દેવાનું બંધ કરી દે એવી ગરમી ની વચ્ચે અલ્લાહ સુબ્હાન વ તઆલા એ વરસાદ વરસાવતા તમામ રોજાદાર ના મોં પર હાસ્ય છવાય જવા પામ્યું હતું. ગગનભેદી કડાકા તથા ભડાકા વચ્ચે સારો એવો વરસાદ પડતા વાતાવરણ માં ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે.
અલ્લાહ નો અનગિનત શુક્રે અહેસાન.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*