હઝરત હાશમશાહ રહ. ના વાર્ષિક ઉર્ષ ની ઉજવણી કરાઈ

ભરૂચ તાલુકાના ટંકારીઆ ગામે મુખ્ય કબ્રસ્તાન માં આરામ ફરમાવી રહેલા હઝરત હાશમશાહ રહ. ના વાર્ષિક ઉર્ષ ની ઉજવણી ના ભાગ રૂપે ગત રોજ રાત્રે ઈશાની નમાજ બાદ સંદલ શરીફ નો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો હતો. વિશાળ સંખ્યામાં અકીદતમંદો ની હાજરી માં નાત શરીફ અને સલાતો સલામ ની  સાથે સંદલ ચઢાવવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે સૈયદ પાટણવાળા બાવા, જામા મસ્જિદ ના ઇમામ અબ્દુલ રઝાક અશરફી સાહેબ તથા ઉલમાઓ હાજર રહ્યા હતા. તથા ગત રાત્રે શબ એ મેરાઝ પણ હોય લોકો એ મસ્જિદો માં વિશિષ્ટ નમાજ અદા કરી હતી. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*