70 માં સ્વતંત્ર પર્વની હર્ષભેર ઉજવણી

ભારત ના 70 માં સ્વતંત્ર પર્વ નિમિતે ટંકારીઆ ની વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ એ આજરોજ સ્વતંત્ર દિવસ ની ઉજવણી કરી હતી. કન્યાશાળા (મુખ્ય) આઈ. એન. વિદ્યાલય તથા ટંકારીઆ મોહદ્દીસ એ આઝમ મિશન સંચાલિત એમ. એ. એમ. હાઈસ્કૂલ તથા ગામની વિવિધ સ્કૂલો માં ધ્વજ વંદન ની વિધિ કરવામાં આવી હતી. અને શાળા ના બાળકો એ દેશભક્તિ ના ગગન ભેદી સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.

TODAY WE ARE CELEBRATING 7OTH INDEPENDENT DAY. OUR SCHOOLS AND RELIGIOUS INSTITUTES  HOSTED NATIONAL FLAG WITH HAPPY AND JOY.

CIMG0001 CIMG0002 CIMG0003 CIMG0004 CIMG0005 CIMG0006 CIMG0007 CIMG0008 CIMG0009 CIMG0011 CIMG0012 CIMG0013 CIMG0014 CIMG0015 CIMG0016 CIMG0017 CIMG0018 CIMG0019 CIMG0020 CIMG0021 CIMG0022 CIMG0023 CIMG0024 CIMG0025 CIMG0026 CIMG0028 CIMG0029 CIMG0030 CIMG0031 CIMG0032 CIMG0033 CIMG0035

IMG-20160815-WA0000 IMG-20160815-WA0001 IMG-20160815-WA0002 IMG-20160815-WA0005 IMG-20160815-WA0007 IMG-20160815-WA0008 IMG-20160815-WA0011 IMG-20160815-WA0012 IMG-20160815-WA0015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*