ટંકારિયા માં આદિવાસી વિસ્તારમાં સગા દીકરા એ બાપ ને મોત ને ઘાટ ઉતાર્યો.

NEWS

CIMG9722

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*