મુશાયરા ઝલક.

ગામમાં હાઇ સ્કૂલના નવા મકાનના ઉદ્દઘાટન નિમિત્તે ૧૮મી જાન્યુઆરીની રાત્રે યોજાનાર ભવ્ય અને યાદગાર મુશાયરાનું માહોલ અત્યારથી જામતું જાય છે ત્યારે એમાં ઉમેરો કરવા નવેમ્બર ૨૦૧૪માં અહીં બ્લૅકબર્ન અને પ્રેસ્ટન ખાતે યોજાયેલા ગુજરાતી મુશાયરાઓમાં ટંકારીઆના નવોદિત કવિ ‘સાદિક’ ઉઘરાદાર અને ‘મહેક’ ટંકારવીએ મુશાયરામાં રજૂ કરેલી રચનાઓનો આસ્વાદ આપ અહીં માણી શકો છો:

‘સાદિક’ ઉઘરાદાર

‘મહેક’ ટંકારવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*