1 2 3 7

ગુજરાત ચાંદ કમિટી એ આજ રોજ માંહે રબીઉલ અવ્વલ નો ચાંદ થઇ ગયો એવી જાહેરાત કરતા આજ થી માંહે રબીઉલ અવ્વલ શરીફ ની પહેલી તારીખ ગણવામાં આવશે. ટંકારીઆ ની જામે મસ્જિદ અને મસ્જીદે મુસ્તુફાય્યાહ માં આજથી 12 રબીઉલ અવ્વલ સુધી ઈશા ની નમાજ બાદ બયાન થશે. 

ઇન્શા અલ્લાહ 

15179016_795695870571590_5410749954153507149_n

 

All India Bharuchi Vohra Core Members attended a Unique Meeting at Munshi Complex Bharuch. Gujarat today Editor Aziz Tankarvi and Ex Assi. Commissioner Mustak Godiwala from Ahmedabad, Industrialist Faruk KP, Mustak Patel (Surat branch Secretary), politician Mustak Patel from Surat, Iqbal Patel and Babubhai Ikharwala from Bombay, Many Active and valuable Supporters from Bharuch, Vagra, Amod, Jambusar and Karjan Taluka attended. All India Core Committee has been established with 2/3 members from each Area. Rs 3.5 Lakhs commited for working funds.

img_2623 img_2624 img_2625 img_2626 img_2627 img_2628

1 2 3 7