શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ ટંકારીઆ દ્વારા ગરમ ધાબળાનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરાયું

શિયાળો એટલે એકદમ ઠંડીની ઋતુ આ સમયે દિવસ કરતા રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીની અસર વધુ તેજ થઇ જાય છે અને લોકો તેનાથી બચવા અવનવા ગરમ પોશાક તથા અવનવી રીતો દ્વારા ઠંડીથી રક્ષણ મેળવતા નજરે પડે છે. પરંતુ ઘર વિહોણા કે માનસિક અસ્થિર અથવા મજૂરવર્ગ પાસે આવા વસ્ત્રો કે ગરમ ધાબરા ખરીદવાના પૈસા ના હોવાથી તેઓ ફૂટપાથ કે રસ્તા પર ખુલ્લા આકાશ નીચે કડકડતી ઠંડીમાં પોતાની જિંદગી પસાર કરતા દેખાય છે. આ દર્દને ધ્યાને રાખી શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ ટંકારીયાના હોદ્દેદારોએ ગરમ ધાબળા ખરીદી ટંકારીઆ તથા પાલેજ તેમજ નેશનલ હાઇવે તથા ભરૂચ શહેરના સ્લમ વિસ્તારોમાં રૂબરૂ જઈ જેઓ જેઓ ફૂટપાથ અથવા રસ્તા પર રાત્રી દરમ્યાન ઠંડીમાં ખુલ્લામાં બસેરા કરવાવાળા ગરીબ લોકોને આ ધાબળાનું નાતજાતના ભેદભાવ વગર વિનામૂલ્યે વિતરણ કરી માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ રજુ કરી “હો મેરા કામ ગરીબોકી હિમાયત કરના, દર્દમંદો સે ઝઈફોંસે મહોબ્બત કરના” ઉક્તિને યથાર્થ સાબિત કર્યું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ સંસ્થા દર વર્ષે આવા કર્યો કરી માનવતાને મહેકાવી રહ્યા છે.

Winter means very cold season, at this time the effect of cold is more intense during the night than during the day and people are seen to protect themselves from the cold by wearing warm clothes and using new methods to avoid it. But the homeless or the mentally unstable or the laborers do not have the money to buy such clothes or warm blankets, so they spend their lives on the footpaths or roads under the open sky in the bitter cold. 

Keeping this pain in mind, the Trustees of Shaikhul Islam Trust Tankaria bought warm blankets and went face to face to the slum areas of Tankaria and Palej and National Highway and Bharuch city to distribute these blankets free of cost to the poor people who spend the night on footpaths or roads in the cold without discrimination of caste. Presented has proven the saying “Ho Mera Kam Gariboki Himayat Karna, Dardmando Se Zaifonse Mahobbat Karna” to be true.  It is worth mentioning here that this organization is making humanity happy by doing this every year.

2 Comments on “શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટ ટંકારીઆ દ્વારા ગરમ ધાબળાનું નિઃશુલ્ક વિતરણ કરાયું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*