‘કાવ્યચર્યા’ની બેઠકમાં બરકત વિરાણી ‘બેફામ’ની જન્મશતાબ્દીની ઉજવણી

‘કાવ્યચર્યા’ની બેઠકમાં બરકત વિરાણી ‘બેફામ’ની જન્મશતાબ્દીની ઉજવણી

https://www.facebook.com/groups/glauk/permalink/6788934347871727/?sfnsn=scwspwa&ref=share

‘કાવ્યચર્યા’ની બેઠકમાં બરકત વિરાણી ‘બેફામ’ની જન્મશતાબ્દીની ઉજવણી

સંયોજન અને પ્રસ્તુતિ: અદમ ટંકારવી

સહ-પ્રસ્તુતિ: ઇમ્તિયાઝ પટેલ, પ્રેમી દયાદરવી, શાહિદ દયાદરવી, વિજય ભટ્ટ અને પંચમ શુક્લ

The above webinar was organized by Gujarati Literary Academy (U K) on 4 November 2023 .Adam Tankarvi has conducted the whole program with his utmost style.
Salam from Ismail Saheb.I hope you and other friends and Tankarvis will enjoy this webinar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*