ટંકારીઆના શિક્ષકે ગામ બહાર ગામનું નામ રોશન કર્યું

વાંસદા તાલુકાના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સમારોહ કાર્યક્રમ તારીખ ૫મી સપ્ટેમ્બરના રોજ વાંસદા ખાતે યોજાયો હતો. વાંસદા તાલુકા વિકાસ અધિકારીની હાજરીમાં યોજાયેલ આ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક સમારોહમાં આપણા ગામના મોઈનુદ્દીન ઇસ્માઇલ [મુસ્તાકમાસ્ટર] રખડાને વિજ્ઞાનના શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે પસંદગી કરી ટંકારીઆ ગામનું નામ રોશન કર્યું છે. તેમને ટી.ડી.ઓ. દ્વારા શાલ ઓઢાડી તેમજ ટ્રોફી અર્પણ કરી બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*