ચંદ્રયાન-૩ નું ચંદ્ર પર સફળ ઉતરાણ

ગત રોજ ચંદ્રયાન-૩ નું ચંદ્ર પર સફળ ઉતરાણ થયું હતું જે ભારત દેશ માટે ગૌરવની વાત છે. ભારત ચંદ્ર પર સફળ ઉતરાણ કરવાવાળો ચોથો દેશ બની ગયો છે. તેની સાથે દક્ષિણ ધ્રુવ પર લેન્ડ કરી ઇતિહાસ સર્જી દીધો છે. તે અહીં સુધી પહોંચનાર દુનિયાનો પ્રથમ દેશ બની ગયો છે. અને આ ભવ્ય સિદ્ધિનું સમગ્ર વિશ્વ સાક્ષી બની ગયું છે. અંતરિક્ષ માં ભારતની આ ઐતિહાસિક ઉપલબ્ધી છે. ગામ ટંકારીઆના લોકો  ઈસરો સહીત દેશના તમામ વૈજ્ઞાનિકોને અને આ અભિયાનમાં ફાળો આપનાર દરેક વ્યક્તિઓને દિલોજાનથી શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ.

Chandrayaan-3 successfully landed on the moon yesterday, which is a matter of pride for India. India has become the fourth country to successfully land on the Moon. It has created history by landing on the South Pole. It has become the first country in the world to reach this point. And the whole world has become a witness of this glorious achievement. This is India’s historic achievement in space. The people of village Tankaria extend our best wishes to all the scientists of the country including ISRO and to everyone who contributed to this campaign.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*