જાહેર આભાર

આપણા ગામના જેટ પાર્ક અને મદની પાર્ક [નાના પાદર] ના રહીશો ગ્રામપંચાયત ટંકારીઆના તત્કાલીન વહીવટદાર તથા તલાટીનો આભાર વ્યક્ત કરતા જણાવે છે કે, સદર સોસાયટીના પાણીના નિકાલનો જટિલ પ્રશ્ન એવો હતો કે વરસાદી પાણી વરસાદ પડે એટલે આ સોસાયટીઓમાં ભરાઈ જતું હતું. અને તેનો કોઈ નિકાલ ના હતો. આ પ્રશ્ન આ સોસાયટીઓના રહીશો દ્વારા વહીવટદારને કરતા વહીવટદારે અને તલાટીએ તથા ગામ આગેવાનોએ આ સમસ્યામાં અંગત રસ લઇ નાણાં મંજુર કરાવી કોન્ટ્રાક્ટરને તાત્કાલિક ધોરણે કામ સોંપી કામ પરિપૂર્ણ કરવામાં આવતા સોસાયટીના આગેવાનોએ વહીવટદાર અને તલાટીનો ફુલહાર કરી આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. જેની તસ્વીરો નીચે આપ જોઈ શકો છો.

અહેવાલ રજૂકર્તા : ઉસ્માનભાઈ કડુજી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*