ગોરંભાયેલા વાદળો વચ્ચે ગરમી અને બફારો યથાવત

દુનિયાભરના દેશો ક્લાઈમેટ ચેન્જ નો સામનો કરી રહ્યા છે અને હવામાનમાં અસામાન્ય ફેરફારો જોવા મળી રહ્યા છે. ચોમાસાનો પ્રારંભ થઇ ગયો હોવા છતાં તે વચ્ચે હાલના તબક્કે આસમાનમાં વાદળો ગોરંભાયેલા રહે જ છે પરંતુ વાતાવરણમાં ગરમી અને બફારો યથાવત રહેતા લોકો રીતસરના અકળાઈ ગયા છે. ઉનાળાની ગરમીને પણ ટક્કર આપે તેવી અસહ્ય ગરમી નો અનુભવ થઇ રહ્યો છે. લોકો ચાતક નજરે સારા વરસાદની મીટ માંડીને બેઠા છે.

Countries around the world are facing climate change and are seeing unusual changes in weather. Even though the monsoon has started, there are still clouds in the sky, but the heat and heavy moisture  in the atmosphere have made people uncomfortable.  Unbearable heat is being experienced that rivals the heat of summer. People are sitting and waiting for good rain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*