મદદ માટે અપીલ

હજુ હાલમાં પેટના આંતરડાની તકલીફને લઈને ઝુબેર યુસુફ સરથલાવાળા ને જે મદદ કરી હતી તેના પરિણામ સ્વરૂપ તેમને તે તકલીફનું નિવારણ થઇ ગયું છે… પરંતુ તે જ ભાઈને હાલમાં મોઢાના જમણા જડબાના ભાગે કેન્સર નું નિદાન થયું છે. તો તેની સારવાર અર્થે તથા વિવિધ રિપોર્ટ માટે મદદની તાત્કાલિક જરૂરિયાત હોય આપ સખીદાતાઓને મદદની અપીલ કરીએ છીએ. તો આપ આ ભાઈને મદદ કરવા ઇચ્છુક હોય તો નીચેની વ્યક્તિઓનો સંપર્ક કરી મદદ મોકલાવી શકો છો. આપણા ગામના આગેવાનો માં-કાર્ડ પર અગર સારવાર થશે તો તેની કોશિશ કરી રહ્યા છે પરંતુ હાલમાં પ્રારંભિક ખર્ચને પહોંચી વળવા આ મદદની અપીલ કરવામાં આવે છે, જે આપણી જાણ સારું.
૧. યુનુસ ગણપતિ ૯૮૨૪૧૮૩૯૧૪.
૨. મુસ્તાક દૌલા ૯૯૯૮૨૬૯૫૩૯.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*