રમઝાન ની રોનક

મઝાન માસ ની રોનક નું વર્ણન કરતા ખુશી થાય છે કે ટંકારીઆ કસ્બામાં પરંપરાગત રીતે અસર ની નમાજ બાદ મસ્જિદોમાં દરઉદ શરીફની મહેફિલ તથા દર્શે હદીસ તેમજ ઝિક્ર નો પ્રોગ્રામ થાય છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજરી આપી ફૈઝીયાબ થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*