રમઝાન માસની રાત્રિની રોનક

રમઝાન માસ લગભગ અડધો થઇ જવા આવ્યો છે. મુસ્લિમ બિરાદરો આ પવિત્ર માસમાં રોઝા, નમાજ, ઝિક્ર, કુરાન શરીફનું પઠન વિગેરેમાં વ્યસ્ત નજરે પડે છે. અને હમણાં વાતાવરણ પણ સમશિતોષ્ણ રહેતું હોય રમઝાનના ઉપવાસમાં પણ તકલીફો રહેતી નથી. અલહમદો લીલ્લાહ… અને રાત્રે તરાવીહ બાદ દોસ્તો, બિરાદરો સાથે બેસી ચર્ચા કરતા બિરાદરો નજરે પડે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*