ઉર્સ ની ઉજવણી થઇ

સીતપોણ તરફના રસ્તે ટંકારીઆ ગામની સીમમાં આરામ ફરમાવી રહેલા પીર તાજુદ્દીન ઉર્ફે પીર પોપટ (રહ.) ના ઉર્સ ની ઉજવણી અકીદતમંદોની હાજરીમાં કરવામાં આવી હતી. અસર ની નમાજ બાદ સંદલ યોજવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સુથાર સ્ટ્રીટના નવયુવાનો દ્વારા સામુહિક ન્યાજ યોજી જમણવાર પણ કરવામાં આવ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*