મફત નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું

આજ રોજ વેલ્ફેર હોસ્પિટલ ભરૂચ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર અને શૈખુલ ઇસ્લામ ટ્રસ્ટના સહયોગથી ટંકારીઆ ગામમાં સ્ત્રી રોગો અને બાળ રોગો માટે મફત નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ કેમ્પમાં વેલ્ફેર હોસ્પિટલ ભરૂચના ગાયનેકોલોજિસ્ટ (સ્ત્રી રોગોના નિષ્ણાંત) ડો. શબાના પટેલ અને પીડિયાટ્રિશ્યન (બાળ રોગોના નિષ્ણાંત) ડો. મોહસીન પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

આ કેમ્પમાં ટંકારિયા તેમજ અન્ય નજીક નાં ગ્રામ્યજનો એ લાભ લીધો હતો.. આરોગ્ય લક્ષી આ કેમ્પ માં દરેક પ્રકારના સ્ત્રી રોગોથી પીડાતી બહેનો તથા બાળ રોગોથી પીડાતા બાળકોની નિશુલ્ક તપાસ કરવામાં આવી હતી તેમજ દવાઓ પણ મફત આપવામાં આવી…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*