અભિનંદન

આપણા ગામના ભરૂચ જિલ્લા ભા.જ.પ. લઘુમતી સેલના ચેરમેન મુસ્તુફા ખોડા ને ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટીના સભ્ય પદે નિમણૂંક થતા અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. જે આપણા ગામ માટે ગર્વ ની વાત છે. 

Congratulate to One of Our villager Mustufa Khoda, A chairman of   Bharuch district B.J.P.  Minority Cell,  on his appointment as a member of the Gujarat State Haj Committee. Which is a matter of pride for our village.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*