વાદળોની ગર્જના સાથે વરસાદ

આજે સાંજે અસરની અઝાન ના સમયે એકદમ કાળું અંધાર વાતાવરણ થઇ ગયું છે અને વાદળોના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ ખાબકી પડ્યો છે. જો કે કપાસ માટે હમણાં વરસાદની જરૂરત હોય કપાસ ની વાવણી કરતા ખેડૂતો ઉત્સાહિત થયા છે. સાથે સાથે પત્તરવેલ ના ભજીયા, ટમટમતા ખમણ, બટાકા વડા, ભજીયા ઉસળ ની જિયાફત તો ખરી જ. 

At the time of Asr Azaan this evening, the atmosphere has become very dark and the rain has fallen with the crackling of clouds. However, farmers who are sowing cotton are excited as cotton now needs rain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*