ટંકારીઆ નું ગૌરવ

મૂળ ટંકારીયાના વતની અને અહમદાબાદ ખાતે સ્થાયી થયેલા મુસ્તાકઅલી મુકર્દમ નો સુપુત્ર નામે એઝાઝઅહમદ કે જેઓ ખેડા જિલ્લાના ખેડા તાલુકાના વાવડી ગામે પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે સેવા બજાવે છે. ગુજરાત સરકારની શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક યોજના અંતર્ગત ખેડા જિલ્લાનો સને ૨૦૨૨ તાલુકા કક્ષાનો શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક, શિક્ષણ ક્ષેત્રે તેમને કરેલી ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી અને સમાજ સેવામાં આપેલા ગૌરવપૂર્ણ યોગદાન બદલ ખેડા જિલ્લા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પસંદગી દ્વારા સન્માનઅર્થે એનાયત કરાયો છે.

A native of Tankaria and son of Mustaqali Mukardam settled in Ahmedabad named Azaz Ahmad who serves as a primary teacher in village Vawadi of Kheda taluk of Kheda district. As part of Gujarat Government’s Best Teacher Award Scheme, Kheda District has been honored with the 2022 Taluka Level Best Teacher Award by Kheda District Best Teacher Award Selection committee for his invaluable performance in the field of education and his proud contribution to social service.

1 Comment on “ટંકારીઆ નું ગૌરવ

  1. Many many congratulations for receiving “The Best Teacher” award from Kheda District Educational Committee, Gujarat Government. This something to be proud for Tankarvis May Allah Almighty bless you and give more successes in your life. Well done! Salam from Ismail Saheb Khunawala, London.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*