૧૨ મી જૂને ટંકારીઆ ખાતે હજ તાલીમ કેમ્પ યોજાશે

વર્ષ ૨૦૨૨ ની હજની પવિત્ર યાત્રાએ જઈ રહેલા ભાગ્યશાળી હજ યાત્રીઓ માટે આગામી ૧૨ જૂન ૨૦૨૨ ને રવિવાર ના રોજ ટંકારીઆ મુકામે મસ્જિદ એ મુસ્તુફાઇયયા માં સવારે ૯ વાગ્યાથી હજ તાલીમ કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે. આ હજ તાલીમ કેમ્પમાં નામાંકિત આલીમો દ્વારા હજ ના અરકાનો વિશે વિસ્તૃત માહિતી તથા પ્રેક્ટિકલ માર્ગદર્શન હાજીઓને પ્રદાન કરવામાં આવશે. તો આ વર્ષે હજ યાત્રાએ જતા હાજીઓને આ કેમ્પમાં હાજરી આપવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. કાર્યક્રમની પુર્ણાહુતી બાદ તમામ હાજીઓ માટે જમવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*