મકાન નો ઉદ્ઘાટન સમારંભ યોજાયો

મુસ્તુફા ખોડાના નવા મકાનનો ઉદ્ઘાટન સમારંભ ગત 31.5.22 ને મંગરવારના રોજ દારુલ ઉલુમ કૉમ્યુનિટી હોલ માં રાખવામાં આવ્યો હતો. ગામલોકોને સામુહિક દાવત આપી જમણવાર યોજાયો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*