પીર પોપટ [રહ] નો સંદલ યોજાયો

ટંકારીઆ ની સીમમાં સીતપોણ ગામ તરફ આરામ ફરમાવી રહેલા પીર તાજુદ્દીનબાબા ઉર્ફે પીર પોપટ [રહ] નો સંદલ નો પ્રોગ્રામ આજે અસર ની નમાજ બાદ સુથાર સ્ટ્રીટના નવયુવાનો દ્વારા યોજવામાં આવ્યો હતો. જેમાં મોટી સંખ્યામાં અકીદતમંદોએ હાજરી આપી હતી. ત્યારબાદ સામુહિક લંગર ની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*