વહેલી સવારે ધુમ્મસ ની ચાદર ઓઢી લેતું ટંકારીઆ

આજે વહેલી સવારે ફજરથી સમગ્ર ટંકારીઆ ગામે ધુમ્મસની ચાદર ઓઢી લીધી હતી અને આ ગાઢ ધુમ્મસ લગભગ સવારે ૮.૩૦ વાગ્યા સુધી રહ્યું હતું. શિયાળામાં આ ધુમ્મસનો નજારો જોવાનો લ્હાવો કંઈક ઓર જ છે. લોકોએ કુતુહલવશ થઇ આ નજારાને માણ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*